Bärtorkeriet på Malåudden

Redogörelse för blåbärstorkningen i Malå

Till Västerbottens läns kung. Hushållningssällskaps förvaltningsutskott, Umeå

Vördsamt lämnas härmed redogörelse för blåbärstorkningen i Malå sommaren 1912.

Genom förvaltningsutskottets försorg flyttades torkningen från Sorsele till Malå, där det i år visade sig blifa godt om bär, hvilket ock besannades.

På order af förvaltningsutskottet inträffade undertecknad i Malå den 14 augusti. Ett enkelt hus uppsattes för ugnen och torkningen började den 16.

Det var glädjande se hvilket intresse folket här visade
företaget.

Ett mindre parti bär voro redan inköpta och någon brist på bär visade sig heller i fortsättningen, utan kunde torkningen fortsätta natt och dag. Efter kursens slut fortsattes torkningen af gästgivaren S. Bergström och pågick till den 21 september. Under denna tid torkades 6,826 kg. och lämnade dessa omkring 900 kg. torra.

Inköpsprisett var i år lika med förra året 15 öre per kg.

Det torkade har i år betingat ett pris af 1 krona.50 öre per kg.

Det inköpta bären har således betalts med kr. 1,024, och det torkade har lämnat 1,350 kr

Som synes uppstår en vinst på 326 kr.

Denna vinst synes alltför liten. Man kan dock ej komma till bättre resultat med den torkugn vi nu har.

Af sommarens erfarenheter frå andra orter har det dock visat sig möjligheter till mycket större drift, genom det torkhus som användts.

I Sorsele har faktor J.A. Renman under sommaren torkat bär i ett där uppfört torkhus efter delvis amerikansk modell, med det förändringar, som syntes praktiska för blåbärstorkningen.

Det har visat sig att torkningen i dessa hus kan uppbringas mycket högt.

Länsträdgårdsmästare Söderling fick en betald utbildning i blåbärstorkning och ledde 1912 en av sällskapet arrangerad kurs i Malå som ökade intresset stort för bärförädling.


Sällskapet har också köpt in en ugn för torkning av bär av Lantbruksakademin. Denna önskade en arrendator J.A.Renman i Sorsele överta 1911. Detta godkändes mot att han skulle betala det ursprungliga priset inom 6 månader. Ännu fler kurser ordnades i blåbärstorkning och länsträdgårdsmästaren deltog också i en kurs i Sorsele.

Några år senare 1913 sökte Renman ett anslag till en studieresa till Dalarna och Stockholm för att studera blåbärstorkning, men fick avslag. Det visade sig senare att företaget inte gick så bra och att Renman blev lurad ibland av bärplockare och andra. Mossa lades exempelvis bland bären för att öka mängden.

Foto: Matts Bildström

Här låg bärtorkeriet

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Fastighetsbeteckning: Okänd
Kommun: Malå
Län: Västerbotten
Adress: Kan ha varit Uddvägen 27

Vet du du något om Bärtorkeriet på Malåudden?

Var med och skriv historia. Vi tar gärna emot alla berättelser om bärtorkeriet eller bärplockning förr som kan hjälpa till att förstå bärplockningens betydelse förr och idag. 

Skriv en kommentar nedan och berätta vad du vet. Eller kontakta oss direkt via mejl eller telefon. Se kontaktuppgifter nedan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela det här:

Dela på facebook
Dela på twitter

Lär dig mer om bärtorkerierna i Norr- och Västerbotten

Se videoklipp om bärplockning nu och då

Välkommen hit!

Roligt att du hittat hit till oss.

Vi vill gärna att du kommer tillbaka. Så skriv upp dig här så bjuder vi in till provning av bärprodukter, filmvisning, föredrag och annat festligt som händer i Bärens Hus eller här på vår hemsida.