Stort tack till alla som stöttat bärens hus

Bärens hus har gjorts möjligt tack vare stöd från dessa finansiärer. 
– Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Leader, Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten, Sparbanken Nord samt Längmanska företagarfonden. 

Bärens hus ideell förening stöds av